wonderfields

wonderfields

những ngày họp hành đàm phán thương thảo rà soát hoàn chỉnh tài liệu với nhiều cung bậc cảm xúc nay đã là “giờ này tuần trước…” (cho đến lần tiếp theo, oh yeah~). có những lúc căng thẳng chỉ muốn đứng dậy bỏ đi luôn nhưng mà rồi cũng ký kết được. thật khó hiểu mà cũng thật kì thú cái “kiểu Việt Nam” ấy. một trong những điều quan trọng sau đợt đó là bản thân đã lên thêm một level~ Continue reading “wonderfields”

wonderfields

song for someone

“if there is a light you can’t always see
and there is a world we can’t always be
if there is a dark that we shouldn’t doubt
and there is a light, don’t let it go out”

 
 
 
 
 
 
*Song for Someone ~U2

song for someone